עבודת חוץ על מבנה קולנוע עדן – “המנגינה נמשכת , The melody continues   

: מוזיאון זומו (פרויקט “זומו המפתן בלוד” )