עבודת חוץ על מבנה קולנוע עדן – “המנגינה נמשכת , The melody continues

מוזיאון זומו (פרויקט “זומו המפתן בלוד” )