סדרת “דיאלוג”
סדרה זו של ציורים מבוססת על הרעיון של שיח בן שתי דמויות. הקומפוזציה של הציור – אנשים הפונים זה לעבר זה – יוצרות רצון לדמיין את התכנים של השיחה של הדמויות בעודם מנסים לנחש מה האמן  מבקש להעביר באמצעות הציורים. או אולי אפילו מעודדות את הצופה להשתתף, להיות אחת מהדמויות המשוחחות. הציורים אינם מיועדים להיות דקורטיביים בלבד ולשמש רק לנוי וקישוט אלא הם ציורים שנושאים מימד ביקורתי, מראה של החברה היום. חלק מהיצירות מאופנויות בבורגנות שהתנהלותם מסמלות התנהגות נלעגת. הם מדכאים זה את זה. כל אחד מהם הוא בבואתו של האחר והרגשות השלילים שהם מפגינים זה כלפי זה מבטאים את הסלידה שלהם מעצמם ועוד יותר לאחרים.לדעתו של האמן  הבורגנות היום שינתה צורתה מהון כלכלי , להשקפות עולם של קבוצות מסוימות. השקפה שיוצרת גזענות ועליונות על קבוצה אחרת.